Postřehy z ředitelny - archiv 2008/2009

29.06.09

Po mnoha jednáních a usilovném psaní žádostí se nám podařilo sehnat 242 605,-Kč na šikmou schodišťovou plošinu do školní jídelny a na dvě schodišťové pevné rampy pro bezbariérový vstup do školy do staré budovy školy od kostela.

Umožníme tím plnohodnotnou školní docházku a plnou integraci naší budou žákyni se zdravotním postižením.

Děkuji těmto firmám a organizacím:

Nadace Charty 77 Konto BARIÉRY 180.605,- Kč
Obec Smrček 50.000,- Kč
VPS Rosice 8.000,- Kč (děkuji za zprostředkování kontaktu na tuto firmu panu učiteli Volejníkovi)
Motoklub vozíčkářů ČR 4.000,- Kč

ředitelka školy

29.06.09

Začaly prázdniny a přesto ve škole panuje čilý ruch!

Malujeme celou školní kuchyni a jídelnu, všechny chodby v obou budovách. Co je ale úplně fantastické - opravujeme WC na staré budově a ve školní jídelně!!! Konec nepříjemnému zápachu - v září naše žáky čekají voňavé prostory s novými obklady, bezbariérové WC usnadní život naší budoucí žákyni se zdravotním postižením. Velké poděkování patří našemu zřizovateli, Městu Chrast, za uvolněné finanční prostředky.

ředitelka školy

29.06.09

Škola byla oceněna firmou SCIO za aktivní přístup k vlastnímu hodnocení kvality výchovně vzdělávacího procesu.

ředitelka školy

29.06.09

Blahopřeji žákyni VIII.A Nikole Hrubé k získání 3. místa v testování znalostí v Německém jazyce firmou SCIO. Více informací na stránce 8.A.

ředitelka školy

23.06.09

Naše škola získala 87.495,- Kč v rámci Rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), č.j. 23728/2008-22. Z těchto peněz chceme vybavit přírodní učebnu na zahradě naší školy, kterou vybudujeme díky sponzorským darům. Zakoupíme další pomůcky pro výuku ekologie, uspořádali jsme další ročník projektového Dne Země a zdraví. Již nyní nám pomáhají dobrovolníci a bývalí žáci naší školy. Pan Pelikán nám zdarma narýsoval projekt na učebnu a my se tak můžeme pustit do stavebního řízení. Pomoc přislíbili i někteří rodiče. Náš úspěch je o to cennější, že jsme jako jediná škola v celé ČR dosáhli nejvyššího počtu bodů 122. Děkuji týmu paní učitelky Moniky Palatové, Jany Petružálkové, Zorky Broklové a panu učiteli Volejníkovi za sepsání žádosti o grant.

O akcích, konaných v rámci tohoto grantu, budeme informovat v tisku a na těchto www stránkách, zejména v sekci granty a projekty.

ředitelka školy

16.06.09

Novým partnerem Základní školy, Chrast, okres Chrudim je Česká spořitelna, a.s.

DĚKUJEME!!!

ředitelka školy

11.06.09

Nebývá obvyklé, aby žáci naší školy dosahovali úspěchů v celostátním měřítku.

Žákyně VI.B Kristýna Štefcová je ve svém oboru - stolní tenis - absolutní jedničkou v České republice ve své věkové kategorii. Protože si jejího úspěchu škola velmi váží, uspořádali jsme pro Kristýnu a její spoluhráčku exhibici. Více informací najdete na stránkách třídy 6.B.

vedení školy

11.06.09

Oznamujeme rodičům budoucích prvňáčků, že došlo k personální změně. P. učitelka Mgr. Marie Kodešová se vrací z mateřské dovolené a od 1.9.2009 bude třídní učitelkou v 1. ročníku spolu s paní učitelkou Mgr. Zorkou Broklovou. Paní učitelka Mgr. Eva Martincová k 31.8. 2009 ukončí se ZŠ Chrast pracovní poměr.

řed. š.

07.06.09

Dne 3.6.2009 se konalo krajské kolo soutěže mladých zdravotníků. Naše žákyně vzorně reprezentovaly školu a v konkurenci 9 družstev vybojovaly krásné 2. místo. Gratulujeme a děkujeme za přípravu a vedení kroužku paní učitelce Mgr. Zdeňce Žejdlíkové.

ředitelka školy

31.05.09

Děkuji všem soutěžícím mladšího i staršího družstva dopravního kroužku za skvělou reprezentaci školy v krajském kole dopravní soutěže. Druhá místa, která obě družstva vybojovala, jsou obrovským úspěchem a skrývají spoustu práce a hodin přípravy. Dovednosti, které děti při přípravě získaly, jim pomohou v životě při přípravě na řidičský průkaz a při férovém chování na silnici.

Velké poděkování patří paní učitelce Mgr. ZDENĚ ŽEJDLÍKOVÉ za obětavou přípravu žáků.

ředitelka školy

27.05.09

Naše škola získala 87.495,- Kč v rámci Rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), č.j. 23728/2008-22. Z těchto peněz chceme vybavit přírodní učebnu na zahradě naší školy, kterou vybudujeme díky sponzorským darům. Zakoupíme další pomůcky pro výuku ekologie, uspořádali jsme další ročník projektového Dne Země a zdraví. Již nyní nám pomáhají dobrovolníci a bývalí žáci naší školy. Pan Pelikán nám zdarma narýsoval projekt na učebnu a my se tak můžeme pustit do stavebního řízení. Pomoc přislíbili i někteří rodiče. Náš úspěch je o to cennější, že jsme jako jediná škola v celé ČR dosáhli nejvyššího počtu bodů 122. Děkuji týmu paní učitelky Moniky Palatové, Jany Petružálkové, Zorky Broklové a panu učiteli Volejníkovi za sepsání žádosti o grant.
O akcích, konaných v rámci tohoto grantu, budeme informovat v tisku a na těchto www stránkách.

ředitelka školy

19.05.09

Krajské kolo Fyzikální olympiády se uskutečnilo dne 29.4.2009 v ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258. V kategorii E bylo pozváno 20 soutěžících. Do krajského kola byli zařazeni žáci, kteří dosáhli v okresním kole minimálně 21 bodů. Celkové hodnocení: maximálně bylo možno získat 40 bodů (4 úlohy po 10 bodech). Náš žák Jan Čechlovský z IX.B obsadil velmi pěkné 4. místo. Předstihli jej dva gymnazisté a jeden žák základní školy. Gratulujeme Honzovi k úspěchu, přejeme hodně radosti ze studia střední školy a paní učitelce Mgr. Zdeňce Žejdlíkové moc děkujeme za kvalitní přípravu na soutěž.

ředitelka školy

04.05.09

Dne 28.4.2009 se konalo v Chrudimi okresní kolo Pythagoriády pro 7. ročník. Naši školu reprezentoval Michal Hons ze VII.A - obsadil 22. - 24. místo a Petr Vohradník ze VII.A - obsadil 25. místo. Gratulujeme a p. uč. Mgr. Zdeňce Žejdlíkové děkujeme za přípravu žáků.

vedení školy

03.05.09

Máme velikou radost ze získání dalšího grantu!!!

Naše škola získala 87.495,- Kč
v rámci Rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), čj. 23728/2008-22.

Z těchto peněz chceme vybudovat a vybavit přírodní učebnu na zahradě naší školy, zakoupit další pomůcky pro výuku ekologie, uspořádat další ročník projektového Dne Země a zdraví. již nyní nám pomáhají dobrovolníci a bývalí žáci naší školy. Pan Pelikán nám zdarma narýsoval projekt na učebnu a my se tak můžeme pustit do stavebního řízení. Pomoc přislíbili i někteří sponzoři a rodiče.

Náš úspěch je o to cennější, že jsme jako jediná škola v celé ČR dosáhli nejvyššího počtu bodů 122.

Děkuji týmu paní učitelky Moniky Palatové, Jany Petružálkové, Zorky Broklové a panu učiteli Volejníkovi za sepsání žádosti o grant.

ředitelka školy

03.05.09

Děkuji dodatečně paní učitelce Beranové a panu učiteli Volejníkovi za oba turnaje ve vybíjené a za přípravu našich družstev dívek i chlapců.

ředitelka školy

03.05.09

Poděkování paní učitelce Mgr. Zdeňce Žejdlíkové za přípravu vítězného družstva starších zdravotnic v okresním kole i mladšího družstva, které obsadilo krásné druhé místo. Budeme fandit v krajském kole.

ředitelka školy

22.04.09

Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů z Chrasti, kteří během sobotní brigády zdarma vyklidili nečistotu po holubech na půdě staré budovy školy. Práce to byla nepříjemná a díky ochotě hasičů škola ušetřila finanční prostředky za odbornou firmu.

ředitelka školy

22.04.09

Děkujeme obci Horka, která přispěla naší základní škole opět velikým finančním darem – za 65 000,- darovaných korun nakoupíme pro žáky další výškově stavitelný nábytek.

ředitelka školy

20.04.09

Poděkování paní Boháčové za pojištění žáků na výměnný pobyt do Polska, které škole věnovala a dále za počítač do školní družiny. Kéž by takových sponzorů bylo více! Děkujeme.

ředitelka školy

07.04.09

Dne 1.4.2009 se v Praze v Goethe - institutu konalo celostátní kolo Olympiády v Německém jazyce, do kterého postupoval vždy jen jeden nejlepší žák z každého kraje. V Praze se tak sešlo 14 žáků základních škol. Naši školu a zároveň Pardubický kraj reprezentovala Tereza Přibylová z IX.A. Přesto, že se neumístila na prvních třech místech, ostudu naší škole neudělala a nasbírala cenné zkušenosti do dalšího studia. Za velmi kvalitní přípravu děkuji p. uč. Mgr. Bronislavě Broďákové a Terezce moc gratulujeme.

ředitelka školy

07.04.09

1.4.2009 se konalo okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie 9. ročníků, ve které náš žák Jan Čechlovský z IX.A zvítězil!!! Postupuje do krajského kola. Za přípravu žáka děkuji p. učitelce Mgr. Zdeně Žejdlíkové.

ředitelka školy

23.03.09

Den otevřených dveří

Dne 18.4.2009 v sobotu zveme srdečně všechny známé, rodiče, prarodiče a bývalé žáky na historicky první sobotní Den otevřených dveří. Přijďte se k nám podívat - hodně se toho u nás od loňska změnilo!!! Začátek zkráceného ukázkového vyučování je v 9.00 hodin - domů půjdeme v 10.30. Učit se budeme podle rozvrhu 1. - 3. hodiny z pátku.

ředitelka školy

23.03.09

Konzultační odpoledne

1.4.2009 od 14.00 je konzultační odpoledne. Některé třídy mají konzultační den v jiném, dopředu s rodiči dohodnutém termínu.

ředitelka školy

23.03.09

Důležité!!!

14.4.2009 bude ředitelské volno z organizačních důvodů. Vyučující budou všichni přítomni ve škole a budou uklízet sborovny po malování. Školní klub i školní družina budou fungovat v běžném provozním čase i po dobu dopoledního vyučování, pro žáky přihlášené do školní družiny a do klubu je možno využít oběd ve školní jídelně. Žáci 4. ročníku pojedou plavat a budou mít oběd ve školní jídelně.

ředitelka školy

23.03.09

Opravené třídy

Již máme vyčíslenu úsporu, kterou nám věnovali sponzoři při opravě tříd.

Znovu bych chtěla jménem celé školy všem dárcům poděkovat za jejich práci a zejména p. Ing. Ročňovi za organizování celé akce, protože bez jejich obětavosti a štědrosti bych z rozpočtu školy tyto třídy nemohla opravit.

Pokud by se i příští rok našel někdo, komu na stavu Základní školy v Chrasti záleží, podařilo by se opravit další třídu.
- Pan Bouška (VODO TOP) - zasekání topení do kamenných zdí, výměna topného potrubí,výměna vodovodního potrubí, demontáž a montáž baterií, radiátorů, umyvadel, nová baterie a umyvadlo - úspora včetně DPH cca 20 tis. Kč
- Pan Kropáček – podlahové krytiny – práce - úspora včetně DPH cca 12 tis. Kč
- Pan Rožek – elektroinstalace - práce a kabeláž - úspora včetně DPH cca 20 tis. Kč
- Pan Ročeň – sádrokartony ALTERINVESTA - úspora včetně DPH 15 tis. Kč
- koupený materiál - světla a vypínače úspora 10 tis. Kč
- 2 třídy + kabinet - otlučení omítek, proškrabání spar, sanační prostřik, sanační omítky, štukování, odvoz suti, uložení odpadu, odstranění staré omítky ze stropů, natažení stropu lepidlem a perlinkou, opětovné vyzdění ocelových zárubní včetně světlíků na chodbu, zhotovení obkladů, včetně lišt a následného spárování - úspora cca 200 tis. Kč

Pokud se nám podaří sehnat sponzorský dar, který je jako poslední v jednání, vyšla by školu celá oprava těchto tříd na 70 200,-Kč.
Celková cena těchto oprav je cca 400 000,-Kč.

Díky těmto štědrým darům a spolupráci s panem Ing. Ročněm jsme mohli do opravených tříd zakoupit nové tabule a nábytek z rozpočtu školy.

!!! Přijďte se k nám 18.4.09 podívat a třeba se rozhodnete nám v budoucnu také pomoci !!!

ředitelka školy

23.03.09

Olympiáda v programování

Martin Budínský se zúčastnil okresního kola soutěže v programování v Pardubicích, kde jako jediný sedmák mezi deseti deváťáky obsadil pěkné čtvrté místo. Tato látka se vůbec na základní škole neprobírá, Martin se na soutěž připravoval sám ve svém volném čase a zúročil vědomosti z kurzu v Pardubicích, kam jezdil od října 2008 do února 2009.

ředitelka školy

22.03.09

Dne 19.3.2009 se konalo krajské kolo olympiády v cizích jazycích - anglický jazyk. Naše žákyně Katka Broklová z IX.B se umístila přesně v polovině soutěžících na velmi pěkném 6. místě. Katce gratulujeme a přejeme jí hodně úspěchů v dalším studiu. Za přípravu děkuji p. učitelce Lence Špačkové.

ředitelka školy

22.03.09

Dne 16.3.2009 se konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce, kde naši školu reprezentovala Kateřina Krausová - umístila se na 17. místě a Barbora Svobodová - umístila se na 22. místě. Děvčatům gratuluji a děkuji paní učitelce Mgr. Zdence Modráčkové za přípravu na soutěž.

ředitelka školy

07.03.09

OBROVSKÝ ÚSPĚCH NAŠÍ ŠKOLY!!!
Dne 4.3. 2009 se konalo krajské kolo soutěže v Německém jazyce. Naši školu reprezentovala Tereza Přibylová z IX.A a ZVÍTĚZILA!!! Pojede 1.4.2009 do Goethe institutu v Praze soutěžit do celostátního kola. Terezce moc blahopřejeme a budeme držet pěsti. Za kvalitní přípravu děkuji p. učitelce Mgr. Bronislavě Broďákové.

ředitelka školy

24.02.09

Dne 24. 2. 2009 proběhlo okresní kolo Olympiády v Anglickém jazyce ve třech kategoriích.

V kategorii I.A pro 6. a 7. ročníky náš žák ze VII.A Martin Budínský obsadil 2. místo. Z této kategorie se do krajského kola nepostupuje.

V kategorii II.A soutěžící z IX.B Katka Broklová obsadila 2. místo a Veronika Novotná z IX. A se umístila na 4. místě. Katka Broklová postupuje do krajského kola.

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme p. učitelce Lence Špačkové za přípravu našich žáků.

vedení školy

22.01.09

Zápis do 1. tříd pro rok 2009/2010

Demografický vývoj je neúprosný, a tak jsme v sobotu 17. ledna 2009 zapsali do budoucích prvních tříd 19 žáků, dalších 8 dětí půjde do školy po loňském odkladu a 9 rodičů, kteří k zápisu s dítětem přišli, zvažují odklad. I přes tyto skutečnosti vedení školy plánuje otevřít dvě první třídy, protože do jedné z nich jsme přijali dívku se zdravotním postižením.
Děkuji p. uč. Broklové, Martincové, Šmejdové a Beranové, p. vychovatelce Pátkové a žákům 9. tříd K. Broklové, J. Žaludovi, T. Přibylové, B. Svobodové, K. Židkové a O. Kundratové za sobotní práci u zápisu a za perfektní přípravu uvítání našich budoucích žáků.

Poděkování za výrobu drobných dárků pro budoucí prvňáčky patří panu Petříkovi a paní Novákové z Domu s pečovatelskou službou v Chrasti.

ředitelka školy

13.01.09

Oprava naší školy

Velké poděkování patří stavební firmě p. Ing. Ročně, který zcela zdarma rekonstruuje omítky, umyvadla a topení ve dvou třídách I. stupně naší školy. Škola z rezervního fondu opraví podlahovou krytinu a ze sponzorských darů pořídí nové kvalitní školní tabule. V jedné třídě bude navíc na jaře instalována interaktivní tabule, pořízená z projektu ESF "Škola může být příjemnou hrou" ve výši 2.614.899,50 Kč, který začne Základní škola v Chrasti od 1.4.2009 realizovat.
Základní škola v Chrasti si velmi váží sponzorského daru člena zastupitelstva Města Chrast p. Ing. Ročně, poděkování též patří p. J. Kořínkovi a jeho firmě Unistav, s.r.o., který pro školu zdarma udělal rozpočet na rekonstrukci tříd a dál je jako chrastecký patriot a bývalý žák ochoten se školou spolupracovat.
Dále děkujeme p. Rožkovi a p. Bouškovi, kteří budou v rekonstruovaných třídách vyměňovat topení a elektrické rozvody.

ředitelka školy

13.01.09

Poděkování za peněžitý sponzorský dar na interaktivní tabuli do třídy p. učitelky Broklové.

Od 1.9.2009 nastoupí do 1. třídy žákyně se zdravotním postižením. Škola se na její příchod připravuje - její budoucí třídní učitelka Mgr. Zorka Broklová ve spolupráci se ředitelkou školy oslovila zřizovatele a sponzory a získala částku 79.000,- Kč na interaktivní tabuli.
- Unistav Chrast, s.r.o.
- Mgr. Soňa Holubová
- Drahoš, s.r.o.
- p. Milan Doležal
- Brdíčko Jan a spol. Sklenářství – vitráže
- p. Milan Pelikán
Všem těmto firmám i zřizovateli děkujeme, jejich daru si velmi vážíme a přejeme do nového roku hodně zdraví a úspěchů.
Pevně věříme, že ve spolupráci se zřizovatelem stihneme ve škole připravit bezbariérový pohyb po škole a potřebné finanční prostředky na rekonstrukci WC.

ředitelka školy

11.01.09

Děkuji jménem celé školy panu Tomášovi Pátkovi za sponzorský peněžní dar 20 000,- Kč na vybavení školy.

ředitelka školy

11.12.2008

Děkuji všem klukům i děvčatům za reprezentaci naší školy na turnajích ve floorbalu a p. učiteli Volejníkovi za jejich přípravu a doprovod. Přeji hodně síly do dalších zápasů.

ředitelka školy

04.12.2008

Poděkování

Děkuji jménem žáků naší školy firmě IVECO Vysoké Mýto za věcný dar 6 počítačů a tiskárny.

ředitelka školy

04.12.2008

Zahájili jsme boj s plísní ve škole

1.12.2008 začalo další stěhování ve škole. Tentokrát třídy 5.A a 5.B. V 5.A je totiž již několik let na zdi plíseň a situace se stala neúnosnou. Žáci se přestěhovali do 5.B a p. uč. Rydlová se svou 5.B má dočasné útočiště v učebně ICT na I. stupni. Učitelé a žáci vyklidili rovněž kabinet dějepisu, kde je podmáčená celá stěna sousedící s domem v majetku firmy Ifaso. Na tomto domě končí svod dešťové vody ve výšce 2,5 metrů nad zemí a voda volně teče na zem školního dvoru. Celá stěna školy je podmáčená, místnost školní družiny již 2 měsíce vysoušíme a kabinet dějepisu je plesnivý.

Ve spolupráci s Hospodářským odborem Města Chrast snad konečně započne p. školník práci na odstranění těchto závad otloukáním staré omítky. Zdivo necháme několik měsíců vyschnout, město zajistilo odbagrování zeminy, která převyšovala základy budovy u jídelny (cca 30 let) a proto je celá stěny školy mokrá. K základům budou umístěny trubní svody dešťové vody a drobné oblázky.

Děkuji zastupitelům p. Ing. Ročňovi a p. Ing. Novotnému za návštěvu školy a posouzení situace, Městu Chrast za spolupráci při opravách budovy školy.

ředitelka školy

04.12.2008

Co nás čeká v prosinci

5.12. od 9:30 zhodnotí čerti a Mikuláši všechny prohřešky našich žáků...

9.12. svolávají vyučující MIMOŘÁDNOU společnou schůzku zákonných zástupců a žáků 6. ročníků do jídelny základní školy od 17:00
(účast všech je velmi nutná - kázeň, prospěch)

10.12. 13:30 - 18:00 se koná konzultační odpoledne všech ročníků (zákonný zástupce + žák)

15:00 Rada SRPDŠ v kuchyňce

13:30 - 18:00 volby zákonných zástupců do Školské rady při ZŠ Chrast

17.12. dopolední koncert vážné hudby pro žáky ZŠ - zkrácené vyučování pro 1.-7. ročník do 11:30

16:00 vánoční výstava a jarmark

19.12. vánoční besídky tříd + zkrácené vyučování celé školy do 11:30 hodin

do 5.1.2009 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

ředitelka školy

04.12.2008

Děkuji jménem žáků naší školy firmě LAS autodoprava Chrudim za sponzorský dar ve výši 10.000,- Kč na vybavení školy a paní učitelce Palatové za zprostředkování tohoto daru.

ředitelka školy

04.12.2008

Gratuluji výhercům soutěže České pojišťovny "Namaluj sluníčko":
Jsou to: Čechová Eliška, Brokl Daniel, Slanařová Erika, Letáčková Veronika,Hledíková Veronika.

ředitelka školy

04.12.2008

Děkuji p. učitelce Jáchymové, Celnarové, Šlechtové a p. učiteli Grassingerovi za perfektní organizaci projektového dne Jak žijí děti na světě a všem vyučujícím za velmi kvalitně a zajímavě připravené dílny pro žáky.

ředitelka školy

04.12.2008

Děkuji p. učitelce Kmoškové za zorganizování zapojení našich žáků do výtvarné soutěže Plakát proti kouření, kterou pořádala Krajská hygienická stanice Pardubice. S žáky kreslily p. učitelky Petružálková, Francouzová a Chvojková, kterým rovněž patří mé poděkování. Žáci dostali za své návrhy velmi pěkné věcné ceny.

ředitelka školy

19.10.2008

Komunitní škola Chrast děkuje Městu Chrast za finanční příspěvek 10 000,-Kč na zahájení činnosti.

ředitelka školy

08.10.2008

volební řád pro volby do školské rady

(pdf - 37,6 kB)

vedení školy

08.10.2008

Naše škola pečuje o nadané žáky. Jiří Křičenský z 9.B a Martin Budínský ze 7.A se účastní kurzu Programování v jazyce C. Tento kurz byl školám nabídnut p. radní pro rozvoj lidských zdrojů Mgr. Bc. Janou Smetanovou. Žáci jezdí do Pardubic do Domu techniky, kurz trvá od října 2008 do února 2009 za pouhých 500,-Kč, protože je podpořen Pardubickým krajem. Kluci jsou nadšení!! Probírají tam ICT oblast, která se základní škole vůbec nevyučuje.

vedení školy

07.10.2008

Přihlásili jsme se jako partneři do projektu „Tvorba systému standardizovaného evaluačního nástroje pro volbu povolání žáků ZŠ Pardubického a Královéhradeckého kraje“ žádajícím o podporu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na jehož realizaci budeme společně s realizátorem projektu, Republikovým centrem vzdělávání, s.r.o., spolupracovat.

ředitelka školy

07.10.2008

Podali jsme grant MŠMT Podpora čtenářské gramotnosti - pokud jej získáme, zakoupíme za 45 000,-Kč knihy do školní knihovny a pedagogové absolvují 3 dny školení Čtením a psaním ke kritickému myšlení RWTC. Grant má hodnotu 97 000,-Kč. Držte nám pěsti!

ředitelka školy

07.10.2008

Ředitelka školy vyhlásila dne 24.9.2008 volby do školské rady pro 2. funkční období dle volebního řádu. Volby zástupců se budou konat dne 10.12.2008. Od 13.00 hodin budou voleni zástupci z řad pedagogů, od 15.00 hodin ve školní jídelně zástupci z řad zákonných zástupců. Zbylé 2 členy ŠR jmenuje zřizovatel Město Chrast.

ředitelka školy

05.10.2008

Děkuji všem žákům, kteří reprezentovali naši školu ve čtvrtek 2.10.2008 na Hrošiádě. Byli jste chváleni za velmi slušné a sportovní chování ! Mé poděkování patří doprovodu - p.uč. Z. Broklové a p. uč. J. Novákovi a hlavně všem vyučujícím, kteří žáky připravovali na soutěž.

ředitelka školy

05.10.2008

Od 1.10.2008 fungují ve všech třídách naší školy počítače připojené na internet. Ještě drobné úpravy a počítač s internetem bude mít tento týden i školní klub a školní družina. Děkuji za desítky hodin odpracovaných o hlavních prázdninách a v září p. učitelce Radce Kozerové a p. L. Kloudovi, který je od 1.9.2008 správcem naší počítačové sítě. Věřím, že učitelé budou pro žáky připravovat zajímavé úkoly s využitím počítačů ve vyučovacích hodinách a také doufám, že si všechny třídy budou své počítače opatrovat a chránit před rozbitím. P. učitelka Kozerová všechny třídy poučí, co je v práci s počítačem dovoleno a co zakázáno.

ředitelka školy

05.10.2008

Dne 6.10. 2008 je pro naši školu velmi důležitý den! V 8 hodin ráno se školním rozhlasem rozezní slavnostní znělka, kterou pro tuto příležitost složil žák IX.B Jirka Křičenský. Všichni žáci naší školy od 4. do 9. ročníku budou první hodinu volit své zástupce do školního parlamentu. Na právoplatný průběh voleb bude dohlížet volební komise ve složení: p. uč. L. Špačková, p.uč. Z. Modráčková a administrativní pracovnice p. M. Hájková.

V prvním kole voleb všichni žáci navrhli kandidáty a p. uč. Modráčková vytvořila volební lístky. Každý žák zakroužkuje na volebním lístku své třídy 2 kandidáty - jedině tak je jeho volba správná. Volební komise vše vyhodnotí a parlament bude slavnostně sestaven. Děkuji za perfektní práci p. uč. Z. Modráčkové (i za pěknou parlamentní nástěnku ve vstupní hale).

ředitelka školy

21. 09. 2008

* Naše škola získala 2.664.403,50 Kč z Evropských strukturálních fondů z Operačního programu pro konkurenceschopnost. Náš projekt se jmenuje „Učení může být příjemnou hrou“ a týká se dalších cca 15 škol, které jsou našimi partnery. Učitelé I. stupně ZŠ v tomto projektu budou proškoleni a budou od března 2009 do dubna 2011 vytvářet výukové materiály pro práci s interaktivní tabulí. Materiály budou volně přístupné na internetovém portálu. Naše škola v rámci projektu získá další interaktivní tabuli, jiné hmotné vybavení se bohužel z grantu pořídit nedá. Čeká nás kus práce, ale toto vše dělají učitelé i vedení školy ve volném čase pro své žáky rádi.

21. 09. 2008

* Ředitelka školy vyhlašuje na čtvrtek 30.10.2008 a pátek 31.10.2008 ředitelské volno. Žákům bude k dispozici otevřená školní družina i školní klub (od 08.00 do 16.00). Mohou se přihlásit i ti, kteří nechodí pravidelně, ale rodiče by pro ně na tyto dny neměli hlídání. Tento termín byl zvolen tak, aby navazoval na podzimní prázdniny. Některé děti tedy budou doma od pátku 25.10.2008 do neděle 02.11.2008. Důvodem ředitelského volna je povinné společné proškolení pedagogů v nových metodách výuky.

21. 09. 2008

Pozvánka - viz stránky Komunitní školy Chrast. Odkaz naleznete zde...

01. 09. 2008

Vítáme Vás po prázdninách!
Připravili jsme pro naše žáky některé novinky: v každé třídě je počítač, který žákům i vyučujícím bude během 1 týdne plně k dispozici. Školní družina  byla minulý týden přestěhována do budovy školy a tím odpadne nebezpečné přecházení Vašich dětí přes hlavní silnici. Poplatky jsme stanovili ve školním klubu i ve školní družině na 400,- Kč. Pro školní klub i školní družinu jsou k dispozici zájmové kroužky.
Budujeme učebnu cizích jazyků a fyziky - chemie, rozjíždíme komunitní školu, schůzka lektorů je 8.9.2008 v 16.00 hodin.

HODNĚ ZDRAVÍ A ÚSPĚCHŮ (a v přezůvkách) V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE!!!

Archivní postřehy od paní ředitelky